Job: មន្រ្តីឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (០១នាក់)

Job Opportunity

Hattha Kaksekar Limited “HKL” is a leading microfinance institution, Loan Service, Saving & Deposit Service, Local Money Transfer Service, MyATM Service, MyMobile Banking Service, and other financial service, and operate within 25 provinces-cities in Kingdom of Cambodia. To respond our progress, we are looking for the qualified applicants for the vacant position as below:

Position:
មន្រ្តីឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (០១នាក់)
Working Location:
ការិយាល័យកណ្តាល-ភ្នំពេញ
Posting Date:
ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨
Closing Date:
ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨
Duties & Responsibilities: (ភារកិច្ចចម្បងៗ និងការទទួលខុសត្រូវ)
 • ប្តូរវេនប្រចាំការនៅបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព។
 • កត់ត្រាទុក ឬថតសម្លេងរូបភាពវីដេអូ ចេញពីកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព។
 • ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព វត្តមាន របស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅគ្រប់ការិយាល័យ។
 • ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពរួមរបស់ហត្ថាកសិករ
 • តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យរាល់ការជួសជុលប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។
 • រាយការណ៍ភ្លាមៗដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអំពីសកម្មភាពគួរអោយសង្ស័យនានាក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវរាយការណ៍ជូនភ្នាក់ងារមានសមត្តកិច្ចតាមមូលដ្ឋាន។
 • ប្រមូលព័ត៌មានលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងពីតាមសាខា និងរៀបចំបញ្ជីលេខទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនង ជាមួយអជ្ញាធរដែនដីព្រមទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់០៦ខែម្តង។
 • ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀត តាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
Job Qualification: (លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជន)
 • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ   ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ ផ្នែក ប្រព័ន្ធព័ត៍មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 • មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ទកាម៉េរ៉ាសុវត្ថិភាព។
 • មានអត្តចរិកល្អ   មានភាពស្មោះត្រង់  ម៉ឺងម៉ាត់  សុភាពរាបសារ និង មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ។
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office (Word & Excel) Internet & Email​ ។
 • អាចធ្វើដំណើរបំពេញការងារតាមបណ្តាខេត្តបាន។
Remuneration:

HKL provide a competitive salary based on knowledge, skill, experience, and capacity. We offer annual salary increase plus other benefits such as life insurance, health insurance, disability insurance, annual leave, sick leave, special leave, health allowance, annual bonus, Pchum Ben bonus, 13th month salary and others as stated HKL policy. The successful candidates will be received the numerous training program and development in order to enhance his/her knowledge, skill and competency to work effectively and having opportunities to develop the long-term career with HKL.

How to Apply:

If you’re interest to work for HKL you can get an application form (free) from any HKL office throughout the country or download from our website www.hkl.com.kh and then submit to HKL branch office in city/province/towns or HKL Head Office at #606, St.271, Sangkat Phsar Deum Tkouv, Khan Chamkamorn, Phnom Penh or via email job@hkl.com.kh with recent photo (4*6), CV, Degree certificated by the municipal or provincial hall, a copy of population ID Card, family book, and certificate of birth.

The candidate has permanent address nearest to working location are encourage to APPLY. Reach us on: 023 994 304/23 224 102/093 405 000
Title មន្រ្តីឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (០១នាក់) Categories HR/Administration
Location Phnom Penh Start Date
Salary Closing Date Feb 23, 2018
Click to Apply Now
សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់ថា លោកអ្នកបានឃើញដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈគេហទំព័រ សំបុកការងារ (www.sombokjob.com).